Ponúkame Vám vyšetrenie Vášho zraku priamo v našej predajni. Modernou vyšetrovacou technikou budete odborne vyšetrení očným špecialistom, bez čakania a na presný čas. Postaráme sa o Váš zrak k Vašej maximálnej spokojnosti v príjemnom prostredí.

Oko je najdôležitejší zmyslový orgán- získavame ním až 90% informácií z okolia, ktoré nás obklopuje. Žijeme v hektickej dobe, ktorá kladie aj na naše oči obrovské nároky. Oči si preto zaslúžia odborné sledovanie a dohľad. Práve preventívne vyšetrenie očí dokáže včas odhaliť príčinu, ktorá by mohla viesť k zníženiu zraku, ba až ohrozeniu života.

Vaše oči povedia o Vašom zdraví viac ako len o dobrom alebo zlom videní. Sú oknom, cez ktoré môže lekár posúdiť aj Váš celkový zdravotný stav. Žiaden iný orgán neumožňuje také ľahké vyšetrenie stavu Vašich žíl a tepien ako Vaše oči. Mnohé metabolické poruchy sa prejavujú na cievach, preto sú oči často kľúčové pre ich včasnú diagnózu. Vaše oči môžu ukázať včasné známky chorôb, ktoré môžu ovplyvniť Váš zrak. Preto sú dôležité pravidelné očné vyšetrenia, aj keď nemáte problémy so zrakom.

Vaše oči rozprávajú príbeh o Vašom zdraví, ktorý môže interpretovať iba Váš oftalmológ. Pri očnom vyšetrení sa zaujíma o tieto príznaky:

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy môžu mať aj iné ako vonkajšie príčiny, ako je napríklad zmena počasia. Bolesti hlavy, predovšetkým v oblasti očí a čela, môžu byť niekedy spôsobené vážnymi chorobami. Príčiny môžu byť veľmi rozmanité, od zápalu nosných dutín cez doposiaľ nezistený nádor, glaukóm až po funkčné poruchy okohybných svalov, ktoré môžu súvisieť so škúlením.

Toto všetko zvyšuje význam určenia príčiny a liečenia bolesti hlavy. Váš očný odborník sa bude pri pravidelnom očnom vyšetrení zaujímať predovšetkým o príznaky ďalej uvedených chorôb.

Hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Jedným z prvých príznakov upozorňujúcich na vysoký krvný tlak sú nepravidelnosti a zúženie krvných ciev. Očné vyšetrenie Vašim očným lekárom tak poskytuje viac informácií ako len tie o vašom zraku, je aj dôležitým preventívnym vyšetrením hypertenzie.

Diabetes (cukrovka)

Občas cítite horúčavu a ste smädný, Vaše videnie sa niekedy prechodne zhorší a strácate alebo priberáte na váhe? Niečo nie je v poriadku. Vaša sietnica môže napovedať. Drobné okrúhle ohraničené sietnicové krvácania, drobné výdute sietnicových cievok alebo usadeniny známe ako vatovité ložiská môžu byť známkami diabetu. Ďalším príznakom cukrovky môžu byť prechodné zmeny zraku, spôsobené s kolísaním hladiny krvného cukru. Návšteva očného lekára môže všetko objasniť.

Mozgová mŕtvica

Ak trpíte vysokým krvným tlakom, musíte si byť istí, že liečba vylúči aj jeho náhle zvýšenia v priebehu celého dňa. Sietnica o tom môže podať dôležitú informáciu. Umožní posúdiť, či by nebolo vhodné starostlivé monitorovanie Vášho zdravotného stavu z dôvodu rizika mŕtvice (náhlej mozgovej príhody). Pri vyšetrení môže byť zistené zúženie a špecifická zmena tvaru sietnicových ciev. Tento nález je dôvodom na ďalšie vyšetrenia a liečbu, ktorá môže riziko mŕtvice znížiť.

Zvýšená hladina cholesterolu

Milujete dobré jedlo - a kto nie? Ale čo na to Vaša krvná hladina tukov? Tuky sa prichytávajú na stenu ciev a môžu meniť ich štruktúru. Skleróza a uzávery krvných ciev spôsobené tukovými usadeninami môžu byť príčinou srdcových chorôb alebo mŕtvice. Včasné zistenie vysokých hladín cholesterolu a ďalších tukov v krvi môže pomôcť znížiť riziko uvedených chorôb a predĺžiť Váš život.

Roztrúsená skleróza

Včasnými príznakmi roztrúsenej sklerózy môžu byť dvojité videnie, poruchy zorného poľa a nekoordinované nechcené očné pohyby.

Samotné očné vyšetrenie samozrejme nemôže nahradiť vyšetrenie ďalších špecialistov, ale môže poskytnúť mnoho údajov o Vašom zdravotnom stave.

Vyšetrenie zraku