Účinné riešenie na spomalenie detskej myopie.

Účinné riešenie na spomalenie detskej myopie.

Účinné riešenie na spomalenie nárastu detskej myopie.

Myopia, krátkozrakosť, je častá porucha zraku, ktorá spôsobuje zhoršenie videnia do diaľky, pričom videnie do blízka je v poriadku.

Ak ste si všimli, že vaše dieťa dáva predmety blízko k očiam, často žmúri alebo má problém so sústredením v škole (napr. nevidí dobre na tabuľu). Môžu to byť prejavy krátkozrakosti. Zanedbanie liečby u detí môže v budúcnosti viesť k výrazným a trvalým problémom so zrakom.

Odhaduje sa, že výskyt krátkozrakosti bude výrazne narastať. Do roku 2050 je predpoklad, že 5 miliárd ľudí, teda polovica svetovej populácie, bude postihnutá Krátkozrakosťou. Súvisí to so zmenou životného štýlu. Deti trávia oveľa viac času pozeraním na blízke obrazovky digitálnych zariadení a sú čoraz menej vonku. Samozrejme, dôležitú úlohu zohrávajú aj dedičné faktory. Krátkozrakosť má tendenciu sa rýchlejšie rozvíjať u detí s myopickými rodičmi. Pokiaľ je rodič krátkozraký, riziko rozvoja krátkozrakosti sa zvyšuje. U jedného myopického rodiča je priemerný nárast krátkozrakosti počas piatich rokov o niečo vyšší ako 2 dioptrie. Pokiaľ sú krátkozrakí obidvaja rodičia, zvyšuje sa toto riziko na 35 až 60%.

Ponúkame bezpečnú, ľahko použiteľnú, účinnú a neinvazívnu metódu na riešenie krátkozrakosti. Inovatívne okuliarové šošovky pomáhajú zabrániť nekorigovanému rozvoju myopie u detí.

-         Neinvazívne koriguje krátkozrakosť, spomaľuje nárast dioptrií o 59%.

-          Brzdí nárast predozadnej (axialnej) dĺžky oka o 60%.

-         U 21,5% detí zastavuje nárast krátkozrakosti úplne.

-         Materiál okuliarových šošoviek je extra odolný voči nárazom, teda je bezpečný pre deti.

-         100% ochrana pred UV žiarením aj pri čírych okuliarových šošovkách.

Ďalšia starostlivosť o zrak.

Viac času vonku.

Výskum ukazuje, že aspoň 2 hodiny denne strávené vonku môžu znížiť riziko vzniku a nárastu krátkozrakosti.

Pravidelné vyšetrenie očí.

Pravidelnými kontrolami u očného lekára môžete u vašich detí predísť očným chorobám a uistiť sa, že krátkozrakosť bude včas odhalená.

Dajte očiam pauzu.

Odporúčame, aby ste očiam dopriali častejšie prestávky a aby ste sa častejšie pozerali na vzdialené predmety, a to aj vtedy, keď ste uprostred práce na prenosnom počítači, tablete alebo smartfóne. Každých 20 minút nechajte dieťa pozerať do diaľky aspoň 20 sekúnd.